Louise L. Hay: Miluj svůj život - Příčiny nemocí a afirmace

Autorka Louise L. Hay má ve své knize Miluj svůj život obsáhlý přehled příčin nejčastěji se vyskytujících nemocí, což může pro některé být užitečné, především jako "odrazový můstek" při hledání pevnějšího zdraví...

Miluj svůj život

Louise L. Hay... z této úžasné knihy pochází tabulka s nemocemi, které jsou seřazeny podle abecedy a k nim je zařazena duchovní příčina nemoci a afirmace.


ABSCES


Hlodavé myšlenky na křivdy, Urážky, pomstu.


Dovoluji svým myšlenkám, aby se osvobodily. Jsem usmířený.

ADDISONOVA NEMOC


Citová podvýživa. Vztek na sebe sama.


S láskou pečuji o své tělo, o svou mysl a své city.

AFTY


Nevyřčená jedovatá slova Obviňování


Ve svém láskyplném světě vytvářím jen a jen dobro.

AIDS


Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojíte


Jsem Božím, dokonalým ztělesněním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád

AKNÉ


Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.


Jsem Božím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový jaký jsem.

ALERGIE


Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.


Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem smířený s životem

ALKOHOLISMUS


Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama.


Žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád

ALZHEIMEROVA NEMOC


Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový jaký je.


Všechno probíhá ve správném okamžiku, čase i prostoru. Bůh vždy jedná správně

AMÉNIE


Nerozhodné postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím.


Mohu se naplno radovat ze života. Jsem v bezpečí. Mám rád život

ANGÍNA


Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.


Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji své myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.

ANOREXIE


Viz. nechutenství

APATIE


Vzdorování citům. Strach


City jsou bezpečné. Otevírám se životu. Raduji se z něj.

ARTERIOSKLERÓZA


Vzdor. napětí. Zatvrzelá úzkoprsost. Odmítání vidět dobro.


Zcela se otevírám životu a radosti. Na svět se dívám s láskou..

ARTRITIDA


Viz. zánět kloubů

ARTRITICKÉ PRSTY


Touha trestat. Provinilost. Pocit diskriminace.


Dívám se s láskou a pochopením. Veškeré prožitky vystavuji paprskům lásky.

ASTMA BRONCHIALE


Přemáhání vlastních emocí. ,,Dusivá láska,, Neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč.


Je bezpečné převzít zodpovědnost za svůj život.

ASTMA, DĚTSKÉ


Strach že života tady.


Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí

BOLESTI -AKUTNÍ


Touha po lásce a bezpečí


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mě také.

- CHRONICKÉ


Vina. Vina si vždy hledá trest


S láskou se zbavuji minulosti Jsem svobodný a ,,oni,, také. V mém srdci je teďvše v pořádku

BRADAVICE


Vyjádření nenávisti. Přesvědčení, že jsem ošklivý.


Plně vyjadřuji lásku a krásu života

BRIGHTOVA NEMOC


Pocit, že jsem malé dítě, které nic neumí, za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta


Mám se rád. Záleží mi na sobě. Dělám vždy vše správně

BRONCHITIDA


Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky, křik, dusné ticho


Vyhlašuji klid a harmonii v sobě a vůkol sebe.

BURZITIDA


Potlačovaný hněv, chuť někoho uhodit


Láska uvolňuje. Láska ve mně se zprošťuje všeho, co je jiné než ona

CELULITIDA


Lpění na karambolech minulosti. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr.


Odpouštím si. Odpouštím všem, všemu minulému. Jsem svobodný.

CUKROVKA


Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost.


Tento okamžik je plný radosti. Rád(a) si osladím život.

CUSCHINGŮV SYNDROM


Mentální nevyrovnanost. příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami.


S láskou vyvažuji své tělo i mou mysl. Zabývám se jen myšlenkami, které mi dělají dobře

CYSTICKÁ FIBRÓZA


Utkvělá představa, že od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost.


Život mně má rád. Přijímám ho naplno a svobodně.

CYSTY (Viz též Prsa)


Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst.


Jsem rozhodnut myslet jen na krásné věci. Mám se rád.

ČELISTI (Sanice) - POTÍŽE


Zloba. Zášť. Touha po pomstě


Jsem rozhodnut změnit svůj způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Mám se rád a jsem v bezpečí.

DÁSNĚ (viz též KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ)


Neschopnost stát si za svým. Rozbředlost.


Jsem rozhodný. Vše dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.

DECH


Představuje schopnost přijímat život.


Miluji život.

DĚLOHA


Představuje sídlo kreativity


Jsem ve svém těle doma.

DERMATOMYKÓZA


Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost pohybu vpřed.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Dovoluji sám sobě jít vpřed. Pohyb je bezpečný.

DĚTSKÉ NEMOCI


Potíže růstu. Víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkosti dětí.


Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láska. Žádáme mentální ochranu.

DNA


Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpělivost, hněv.


Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se sebou i ostatními.

DUŠEVNÍ CHOROBA


Útěk od rodiny. Únik od reality, stažení se do sebe. Násilné odtržení.


Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.

DUŠNOST


Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství.


Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Jsem v bezpečí.

DUTINY


Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého.


Vždy mě prostupuje a obklopuje klid a harmonie. Vše je v pořádku.

DÝCHACÍ POTÍŽE


Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.


Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Jsem hoden lásky. Jsem rozhodnut žít naplno.

DYSPEPSIE


Strach. hrůza, úzkost. Nadávání a brblání.


Klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.

DYSTROFIE SVALSTVA


Viz . SVALOVÁ DYSTROFIE

EDÉMY


Viz. OTOKY

EKZÉM


Vnitřní protiklady. Mentální vyrážka.


Ve mně i kolem mě je harmonie, klid, láska a radost.

ENDOKRINNÍ POTÍŽE


Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhodnost a aktivitu.


Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Jsem aktivní. Právě nyní, v tomto okamžiku postupuji vpřed.

EPILEPSIE


Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas.


Jsem ochoten vidět život jako věčný a plný radosti. Jsem věčný a usmířený. Mám radost.

EXANTÉM


Viz. VYRÁŽKA

FIBROIDNÍ NÁDORY A CYSTY


Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera.


Zbavuji se mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Ve svém životě vytvářím jen dobro.

FRIGITIDA


Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení že sex je něco špatného. Necitliví partneři.


Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Raduji se z toho, že jsem žena.

GANGRÉNA


Viz. SNĚT

GASTRITIDA


Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mně nemine.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí.

GENITÁLIE


Představují mužský a ženský princip.


Je bezpečné být sám sebou.

GENITÁLIE - POTÍŽE


Obavy, že za nic nestojím.


Raduji se z toho, jak vyjadřuji život. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

GLAUKOM


Viz. OČNÍ POTÍŽE

HAVÁRIE


Viz. NEHODY

HEMEROIDY


Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene.


Zbavuji se všeho, co není láska. Ke všemu, co chci udělat, mám dost času i prostoru.

HEPATITIDA


Viz. ZÁNĚT JATER

HERPES


Viz. OPAR

HLUCHOTA


Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet?


Naslouchám Bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Jsem součástí vesmíru.

HNISAVÁ ANGÍNA


Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete.


Je mým přirozeným právem uspokojit všechny svoje potřeby. S láskou a spontánně si říkám o vše, co chci

HODGKINOVA NEMOC


Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života


Vyhovuje mi být sám sebou. Jsem dost dobrý takový jaký jsem. Mám se rád. Vydávám a přijímám radost.

HOREČKY


Zloba. Rozhořčení.


Jsem klidným ztělesněním harmonie a lásky.

HYPERFUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY


Viz. STÍTNÁ ŽLÁZA

HYPERGLYKÉMIE


Viz. CUKROVKA

HYPERVENTILACE


Strach. odpor ke změně. Nedůvěra v běh života.


Všude ve vesmíru jsem v bezpečí. mám se rád a věřím v běh života.

HYPOFÝZA


Představuje sídlo sebeovládání


Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Ovládám své myšlenky.

HYPOGLYKÉMIE


Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno.


Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.

HÝŽDĚ


Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly.


Moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Cítím se bezpečně. vše je v pořádku

CHODIDLA


Představují chápání. sebe sama a i ostatních


Všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Jsem v bezpečí.

CHODIDLA -POTÍŽE


Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě.


Přirozeně se raduji a postupuji vpřed.

CHOLESTEROL


Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost


Jsem ochoten ít rád život. Volně mnou proudí radost. Přijímat je bezpečné.

CHRÁPÁNÍ


Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků.


Vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Od minulosti směřuji ke všemu novému, svěžímu, a vitálnímu

CHRONICKÉ NEMOCI


Odmítání změn. Starch z budoucnosti. Pocit nejistoty


Jsem ochoten růst a měnit se.Vytvářím se bezpečnou budoucnost.

CHŘIPKA


Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach.


Jsem mimo dosah společenských předsudků. nepodléhám žádným vlivům.

CHIDEKREVNOST


Viz: ANÉMIE

CUŤ K JÍDLU - NADMĚRNÁ


Strach. Potřeba ochrany. Posuzování citů.


Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.

- ZTRÁTA


Strach. Sebeobrana. Nedůvěra v život


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.

IMPOTENCE


Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůči bývalému partnerovi. Strach z matky.


Nechávám se radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.

INFARKT


Vypuzení veškeré radpsti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd.

INFEKCE


Podráždénost, hněv, rozladěnost

ISCHIAS


Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti


Směřuji ke svému vyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem

INKONTINENCE (NESCHOPNOST UDRŽET STOLICI ČI MOČ)


Pocit, že se citově neovládám.


Všechno je v pořádku

JÁTRA


Sídlo hněvu a primitivních emocí.


Znám pouze lásku, klid a radost.

JÁTRA -POTÍŽE


Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte sami sebe.


Hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem

KANDIDÓZA


Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým


Zasluhuji jen to nejlepší. Mám rád sebe i ostatní. Vážím si sebe i jich.

KARBUNKL


Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy.


Zbavuji se minulosti. Nechávám čas aby zhojil chvíli mého života.

KAŠEL


Viz. BRONCHITIDA

KATAR - Horních cest dýchacích


Viz RÝMA

- PRŮDUŠEK


Viz BRONCHITIDA

- ŽALUDKU


Viz. GASTRITIDA

KINETÓZA


.Strach, že nemám vše pod kontrolou.


Své myšlenky ovládám v každé situaci. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE


Strach, že už mě nikdo bude chtít. Strach ze stárnutí.,, Nestojím za nic,,


Při všech změnách cyklů jsem klidná a vyvážená. S láskou žehnám svému tělu

KLOUBY


Představují změny životního směru a lehkost s jakou probíhají


Snadno a přirozeně se měním. Můj život opatruje Bůh. Ubírám se nejlepším směrem

KOKTÁNÍ


Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat.


Mohu se svobodně vyjadřovat. je to bezpečné. Se všemi komunikuji jen s láskou

KOLENO


Představuje hrdost a ego


Jsem pružný a přizpůsobivý.

KOLENO - POTÍŽĚ


Tvrdohlavé ego. Hrdost. Nepřizpůsobivost. Strach. nepružnost. neústupnost. Neschopnost přiznat porážku.


Odpuštění, pochopení, soucit. Snadno se přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.

KOLIKA DĚTSKÁ


Podřazenost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte.


Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Vše je v pořádku

KÓMA


Strach. Útěk před někým nebo něčím.


Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby ses vyléčil. Jsi láska

KONEČNÍK


Místo, kde se tělo zbavuje odpadu.


Snadno a přirozeně se zbavuji všeho, co už nepotřebuji

- ABCES


Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit.


Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého těla odchází jen to, co už nepotřebuji

- BOLESTI


Vina. Touha po trestu


Minulost skončila. Jsem rozhodnut mít se rád a být spkojený s tím, jaký jsem

- FISTULY


Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na minulosti.


S láskou a bezezbytku se zbavuji minulosti. Jsem svobodný. jsem láska sama.

- KRVÁCENÍ


Zloba a frustrace


Věřím v běh života. Vše, co se děje v mém životě, je správné a dobré

- SVĚDĚNÍ


Vina z minulosti. Výčitky svědomí


S láskou si odpouštím. Jsem svobodný.

KOPŘIVKA


Zveličování problémů, děláme z komára velblouda. Utajovaný strach


Vnáším klid do každého okamžiku svého života.

KOSTI


Představují strukturu vesmíru


Jsem dobře členěný a vyvážený

- ZLOMENINY


Vzpoura proti autoritě.


Jsem ve svém světě autoritou. Protože jen já ovládám svou mysl.

- DEFORMACE


Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti


Zhluboka vdechuji život. Uvolňuji se a věřím v běh života

KOTNÍK


Představuje pohyblivost a směr


Snadno se pohybuji životem kupředu

KOŽNÍ POTÍŽE


Úzkost, strach. staré, zasuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení


Láskyplně se chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Jsem svobodný.

KRČNÍ PÁTEŘ


Odmítání vidět jiné stránky problému.


Pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému. Věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

KREV


Představuje radost volně obíhající v těle


Dávám a přijímám radost ze života

- POTÍŽE


Málo radosti. malá cirkulace myšlenek


Kolují ve mne radostné myšlenky, nové myšlenky

- KREVNÍ SRAŽENINY


Zablokovaný průchod radosti


Probouzím v sobě nový život

KREVNÍ TLAK - VYSOKÝ


Dlouhodobě nevyřešený problém


S radostí se zbavuji minulosti

- NÍZKÝ


Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu


Jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. můj život je radost

KRK


Průchod sebevyjádření a tvořivosti


Otevírám své srdce. Zpívám o radostech lásky

- POTÍŽE


Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita.


Vyjadřuji se s radostí, svobodně, a tvořivě. Snadno a přirozeně se hlásím o svá práva. Jsem ochoten se změnit

KRVÁCENÍ


Z těla uniká radost. Zloba


Vyváženě dávám a přijímám radost

- Z DÁSNÍ


Málo radosti v životních rozhodnutí.


Věřím že v mém životě vše probíhá správně. Jsem usmířený

- Z NOSU


Potřeba upozornit na sebe. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce


Mám se rád a jsem se sebou spokojený Uznávám svou skutečnou cenu Jsem dokonalý.

KŘEČE


Napětí. Strach. lpění na někom nebo na něčem


Jsem uvolněný. Dovoluji, aby se má mysl usmířila.

- V KRAJINĚ BŘIŠNÍ


Strach. Snaha zastavit běh života


Věřím v běh života. jsem v bezpečí

KŘEČOVÉ ŽÍLY


Setrvávání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. pocit přepracovanosti a přetíženosti


Spočívám v pravdě. Raduji se z pohybu. Pohybuji se přirozeně a spontánně. mám život rád a raduji se z každého okamžiku

KŘIVICE


Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí.


Jsem v bezpečí. Živí mě láska samotného vesmíru

KŮŽE


Ochraňuje naší individualitu. Smyslový orgán.


Je bezpečné být sám sebou

KYČLE


Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed


Raduji se z každého dne

- POTÍŽE


Strach postupovat vpřed na základě důležitých rozhodnutí. Bezcílnost


Jsem v dokonalé rovnováze. v každém věku postupuji snadno a s radostí vpřed

KÝLA


Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti.


Má mysl je laskavá a harmonická. mám se rád a jsem se sebou spokojený.

LARYNGITIDA


Máte takový vztek, že ani nemůžeme mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůči autoritám.


Mohu svobodně požádat, oč chci. je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Jsem usmířený

LEPRA


Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti. Dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý a čistý


Povznáším se nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje.. Láska hojí vše živé.

LEUKÉMIE


Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu.


Přenáším se přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.

LOKET


Představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností


Snadno se přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.

LUPÉNKA


Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout zodpovědnost za vlastní city


Žiju proto, abych se radoval ze života. Zasloužím si v životě to nejlepší. Přijímám své dobro. Mám se rád

LUPUS


Celková kapitulace. Raději zemřít než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest.


Spontánně a přirozeně se beru o svá práva. Znám svou sílu. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem v bezpečí.

LYMFATICKÉ POTÍŽE


Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost.


Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Přizpůsobuji se životu. jsem klidný.

MALÁTNOST


Viz. ÚNAVA

MASTOIDITIDA


Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života.


Ve mně i kolem mně panuje Božský klid a harmonie. Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je vše v pořádku.

MDLOBY


Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. ,,Vokno“


Mám sílu, schopnost i znalosti na to, abych všechno v životě zvládnul

MENSTRUAČNÍ POTÍŽE


Odmítání vlastního ženství. Provinilost. strach. Přesvědčení že genitálie jsou hříšné a nečisté.


Plně přijímám své ženství a své tělesné pochody pokládám za normální a přirozené. Mám se ráda a jsem sebou spokojená

MIGRÉNY


Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. (migrénu lze většinou odstranit masturbací)


Přizpůsobuji se běhu života. Nechávám život aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.

MIŠNÍ MENINGITIDA


Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých.


Jsem ochoten vytvářet ve své mysli, těle a světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Jsem v bezpečí a všichni mně mají rádi.

MONILIÁZA


Viz. KANDIDÓZA

MONONUKLEOZA


Návyk znevažovat a bagatelizovat život, přesvědčovat ostatní , že nemají pravdu. Hodně sebekritiky.


Jsem zajedno se životem. Vidím se druhých a to, co vidím mám rád. Raduji se z toho, že žiji

MOŘSKÁ NEMOC


Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek


Ve vesmíru jsem v bezpečí. Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Věřím životu

MOUČNIVKA


Viz. KANDIDÓZA

MOZEK


Představuje ,,počítač,, řídicí centrum.


S láskou řídím svou mysl.

MOZKOVÁ MRTVICE


Kapitulace. Odpor. raději zemřít, než se změnit. Zvržení života


Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Přijímám život minulý, přítomný i budoucí

MOZKOVÝ NÁDOR


Nesprávné, naprogramované úsudky. Tvrdohlavost. Odmítání změnit staré mentální návyky


Snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje

NADLEDVINKY -POTÍŽE


Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat

NÁDORY


Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor


Snadno odpouštím. Mám se rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami

NARKOLEPSIE


Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení ,, nezvládnu to ,,nechci tady být


Spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Jsem v bezpečí.

NARKOMANIE


Útěk od sebe sama. Strach, neznalost, jak mít rád sám sebe


Objevuji, jak jsem dokonalý. Jsem ochoten mít rád sám sebe. Jsem ochoten mít ze sebe radost

NEFRITIDA


Viz. ZÁNĚT LEDVIN

NEHODY


Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí


Zbavuji se návyku, který tuto situaci způsobil. Jsem usmířený. Zasloužím si dobro

NEHTY


Představují ochranu.


S důvěrou vztahuji ruce.

- KOUSÁNÍ


Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů


Je bezpečné vyrůst. Radostně a lehce zvládám svůj život

VROSTLÉ DO MASA


Vlna z obavy ze svého práva postupovat vpřed


Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

NECHUTENSTVÍ


Odpírání si života. Extrémní strach. Sebenenávist a odmítavost


Je bezpečné být sám sebou. Jsem dokonalý takový jaký jsem. Jsem ochoten žít. Raduji se a beru se takový, jaký jsem.

NEPLODNOST


Strach a odpor vůči životu nebo člověk. který nemá potřebu prožít rodičovství.


Věřím v běh života. Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Mám se rád a jsem se sebou spokojený

NERVOVÉ ZHROUCENÍ


Egocentrismus. Zablokovaná komunikace


Otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Jsem v bezpečí. Jsem v pořádku.

NERVOZITA


Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života


Jsem na nekonečné cestě věčnosti a na vše je dost času. Komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.

NERVY


Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové.


Komunikuji snadno a s radostí

NESPAVOST


Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku


S láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.

NEURALGIE


Trest za vinu. Úzkost z komunikace.


Odpouštím si. Mám se rád a jsem sebou spokojený. Ke všem a všemu se obracím s láskou

NEVOLNOST


Strach. Odmítání určité myšlenky či zážitku


Jsem v bezpečí. Věřím, že běh života mi přináší jen dobro

,,NEVYLÉČITELNÉ“ NEMOCI


V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra.


Každý den se dějí zázraky. Pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Přijímám Boží lék. Je tomu tak!!!

NEŽITY


Překypující, kvasící zloba


Vyjadřuji lásku a radost. Jsem usmířený

NOHY - POTÍŽE


Nesou nás v životě vpřed


Život je tu pro mne.

- STEHNA


Lpění na traumatech z dětství


S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Osvobozuji se.

- LÝTKA


Strach z budoucnosti. nechuť k pohybu


S radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku

NOS


Představuje sebepoznání


Jsem si vědom svých intuitivních schopností

NOSNÍ MANDLE


Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané


Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme

OBEZITA


Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění


Jsem usmířený s vlastními pocity. Jsem v bezpečí. Vytvářím si bezpečné prostředí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

OBLIČEJ


Představuje to, co ukazujeme světu.


Je bezpečné být sám sebou. Vyjadřuji, kdo jsem

OBRNA


Ochromující žárlivost.


Všeho je dost pro všechny. Láskyplnými myšlenkami si vytvářím radost a svobodu

OČI


Představují schopnost zřetelně vidět


Dívám se radostnýma a laskavýma očima

- POTÍŽE


Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě


Právě v tomto okamžiku se vytvářím život, na který se rád dívám

- ASTIGMATISMUS


Strach doopravdy vidět sama sebe


Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti

- DALEKOZRAKOST


Strach z přítomnosti


Vidím, že právě v tomto okamžiku a právě tady jsem v bezpečí

- DĚTSKÉ


Odmítání vidět, co se děje v rodině


Toto dítě nyní obklopuje harmonie a radost, krása a bezpečí

GLAUKOM (ZELENÝ ZÁKAL)


Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem.


Dívám se něžně a laskavě

KRÁTKOZRAKOST


Strach z budoucnosti


Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí

ŠEDÝ ZÁKAL


Temná budoucnost. Neschopnost hledět s radostí do budoucna


Život je věčný a plný radosti

ŠILHAVOST - ROZBÍHAVÁ


Strach prohlédnout na bezprostřední přítomnost.


Mám se rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem

- SBÍHAVÁ


Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění.


Je bezpečné vidět svět, Jsem usmířený

OCHABLÉ RYSY


Ochablé rysy v obličeji jsou způsobeny ochablými myšlenkami. Nechuť k životu


Vyjadřuji radost ze života. Mohu se naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Jsem opět mladý

OPAR


Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. zavrhování genitálií


Mé chápání Boha je mi oporou. Jsem normální a přirozený. raduji se ze své sexuality

OPAR, PÁSOVÝ


Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to praskne


Jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je všechno v pořádku

OSTEOMYELITIDA


Viz. ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ

OTLAKY


Zbytnělé názory a myšlenky. Vykrystalizovaný strach


Je bezpečné nově myslet a žít. Přijímám dobro

OTOKY


Čeho nebo koho se nechcete zbavit?


Rád se zbavuji všeho minulého. Je to bezpečný. Jsem svobodný.

OTUPĚLOST


Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti.


Sdílím své pocity a svou lásku. Reaguji na lásku v každém člověku

PADOUCNICE


Viz. EPILEPSIE

PÁCHNOUCÍ DECH


Zloba a pomstychtivé myšlenky. zkažené zahnívající myšlení, špinavé pomluvy.


Hovořím vlídně a laskavě. Vydechuji jen dobro.

PÁCHNOUCÍ POT


Strach. Strach z ostatních. Štítivost vůči sobě sama


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem v bezpečí

PÁLENÍ ŽÁHY


Strach, Strach, Strach. Svíravý strach.


Dýchám zhluboka a svobodně. Jsem v bezpečí. Víra v běh života

PARADENTÓZA


Zloba na vlastní nerozhodnost. Od slov daleko k činům


Jsem se sebou spokojený. Vždy se rozhoduji správně

PARALÝZA


Strach. Hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor


Jsem zajedno se životem. jsem v bezpečí. S přehledem zvládám všechny situace

PARKINSONOVA NEMOC


Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Strach


Uvolňuji se, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Věřím v běh života

PÁTEŘ


Představuje životní oporu


Vím, že život je mi vždy oporou

- BEDERNÍ


Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všech pokoj


Zbavuji se minulosti. Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat vpřed

- HRUDNÍ


Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. potlačování projevů lásky


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život mně má rád a je mi oporou.

- KOSTRČ A KŘÍŽOVÁ PÁTEŘ


Strach z peněz. nedostatek finanční podpory


Věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Jsem v bezpečí

- KRČNÍ


Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost.


Pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Jsem v bezpečí

- ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE


Viz. ZAKŘIVENÍ

PAŽE


Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti.


Láskyplně, s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.

PEPTICKÝ VŘED (viz též VŘEDY, ŽALUDEK)


Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem se sebou usmířený. Jsem dokonalý.

PÍŠTĚL


Strach. Překážka v procesu zbavování.


Jsem v bezpečí. Bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.

PLÁČ


Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti i ze žalu a strachu.


Jsem usmířený se svými emocemi. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

PLÍCE


Schopnost přijímat život.


Přijímám život v dokonalé rovnováze.

PLICNÍ POTÍŽE


Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno.


Jsem schopen naplno přijímat život.

PLÍSNĚ


viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFYCIE

PLOTÉNKY


nerozhodnost. Pocit, že v životě nemám žádnou oporu.


Život podporuje všechny mé myšlenky, a proto se mám rád, jsem se sebou spokojený a v mém světě je všechno v pořádku.

PLYNATOST


Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky.


Jsem uvolněný. Dovoluji životu, aby mnou volně proudil

PMS


viz PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM

PODVĚSEK MOZKOVÝ


viz HYPOFÝZA

PODVRTNUTÍ


viz VÝRON

POHLAVNÍ NEMOCI


Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečisté. Zneužívání druhých.


Láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.

POHMOŽDĚNINY


Drobné životní nesnáze. Trestání sama sebe.


Mám se rád a láskyplně o sebe pečuji. Chovám se k sobě laskavě a něžně. Všechno je v pořádku.

POMOČOVÁNÍ (U DĚTÍ) (viz též INKONTINENCE)


Strach z rodiče, většinou otce.


Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Všechno je v pořádku.

PÓRY


viz UCPANÉ PÓRY

POTRAT


Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času.


Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.

PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM (PMS)


Podléhání zmatečným a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství.


Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. mám se ráda.

PROSTATA


Představuje mužský princip.


Přijímám své mužství a raduji se z něj.

- POTÍŽE


Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Přijímám svou vlastní sílu. Jsem navěky mladý duchem.

PRSA


Představují mateřskou péči a výživu.


Přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.

- UZLINY, CYSTY, NÁDORY (viz též CYSTY)


Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu.


Mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou. Pro všechny z nás je bezpečné dospět a vyrůst.

PRSTY


Představují detaily života.


Jsem usmířený s detaily života.

- MALÍČEK


Představuje rodinu a předstírání.


Je mi dobře s rodinou života.

- NA NOHOU


Představují detaily budoucnosti.


Všechny detaily se vyřeší samy.

- PALEC


Představuje intelekt a obavy.


Má mysl je upřímná.

- PROSTŘEDNÍČEK


Představuje vztek a sexualitu.


Je příjemný být mužem/ženou.

- PRSTENÍČEK


Představuje svazky a smutek


Miluji klidně a laskavě.

- UKAZOVÁČEK


Představuje ego a strach.


Jsem v bezpečí

PRŮJEM


Strach. Odmítání. Útěk před někým nebo před něčím.


Zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Jsem usmířený se životem.

PSORIÁZA


viz LUPÉNKA

PUCHÝŘE


Odpor. Nedostatek citové ochrany.


Snadno se přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.

RAKOVINA


Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl.


Zbavuji se celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

RAMENA


Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena.


Mohu se svobodně radovat.

RAMENA, KULATÁ


viz SKOLIÓZA

REVMATIKÁ ARTRIDA


Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje.


Jsem si svou vlastní a jednou autoritou. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.

REVMATISMUS


Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost. Odpor a zášť.


Své zážitky si vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sám sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.

ROZEDMA PLIC


Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života.


Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Mám se rád. Mám rád život.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA


Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach.


Vybírám i láskyplné a radostné myšlenky a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Jsem v bezpečí. Jsem svobodný.

RUCE


Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí.


Snadno, radostně a láskyplně využívám všechny své zkušenosti.

RÝMA


Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „Každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu.“


Dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.

RÝMA, CHRONICKÁ


Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť.


Uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Jsem ochoten radovat se ze života.

RÝMA, SENNÁ


nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu. Přesvědčení, že mne někdo nebo něco pronásleduje. Vina.


Jsem zajedno s veškerým životem. Jsem vždy v bezpečí.

ŘÍÁHÁNÍ


Strach. Příliš rychlé hltání života.


Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Jsem usmířený.

SANICE


viz ČELIST

SENILITA


Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik.


Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná Inteligence působí na každé úrovni života.

SKLERODOMINE


Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany.


Bůh mne vždy ochraňuje. Všechno, co dělám, je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a s potěšením přijímám.

SKLERÓZA


viz ARTERIOSKLERÓZA

SKLERÓZA MULTIPLEX


viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

SKOLIÓZA


Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj.


Stojím vzpřímeně a svobodně. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.

SLEZINA


Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím, že život je tu pro mne. Jsem v bezpečí. Všechno je v pořádku.

SLINIVKA (viz též ZÁNĚT SLINIVKY)


Představuje sladkost života.


Mám sladký život.

SNĚŤ


Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách.


Vybírám si jen harmonické myšlenky. Dovoluji, aby mnou proudila radost.

SPÁLENINY


Zloba. Vztek. Vznětlivost.


V sobě i kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Zasloužím si, aby mi bylo dobře.

SRDCE


Představuje centrum lásky a bezpečí.


Mé srdce bije v rytmu lásky.

SCDEČNÍ POTÍŽE (viz též INFARKT)


Dlouhotrvající citové problémy. Mámo radosti. zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.


Radost. radost. Radost. S láskou nechávám radost prostoupit celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.

STÁRNUTÍ - POTÍŽE


Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.

STRABISMUS


viz OČNÍ POTÍŽE, ŠILHAVOST

STRNULOST


Strnulé, rigidní myšlení.


Mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.

STRUMA


Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. pocit zmařeného života. Nenaplnění.


Svůj život ovládám jen já. Mohu být sám sebou.

STYDKÁ KOST


Představuje ochranu genitálií.


Má sexualita je v bezpečí.

STŘEVA


místo, kde se tělo zbavuje odpadu.


snadno se zbavuji všeho, co nepotřebuji.

- POTÍŽE


Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného.


Snadno a přirozeně se zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.

SVALOVÁ DYSTROFIE


Obrovský strach. nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry.


Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Věřím si.

SVĚDĚNÍ


Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít nebo utéct.


Je mi dobře tam, kde jsem. Přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.

SVRAB


Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži.


Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Jsem sám sebou.

SYFILIS


viz POHLAVNÍ NEMOCI

ŠEDIVĚNÍ VLASŮ


Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem a v napětí.


Jsem harmonický. Jsem silný a schopný.

ŠEDÝ ZÁKAL


viz OČNÍ POTÍŽE

ŠILHAVOST


viz OČNÍ POTÍŽE

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA -POTÍŽE


Ponížení. Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat.


Přenáším se přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.

- HYPERFUNKCE


Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe.


Navracím svou sílu tam, kam patří. Činím svá vlastní rozhodnutí. Uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.

TASEMNICE


Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních.


Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Mám se rád a schvaluji všechno, čím jsem.

TEPNY (viz též ARTERIOSKLERÓZA)


Rozvádějí radost ze života.


Překypuji radostí. Proudí mnou každým údere mého srdce.

TETANUS


Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek.


Dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila mé celé tělo a všechny mé city.

TONSILITIDA


viz ANGÝNA

TOXIKOMANIE


viz NARKOMANIE

TRICHOFYCIE


Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhání tlaku ze strany druhých.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem svobodný. Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.

TRISMUS (ZTÍŽENÉ OTEVÍRÁNÍ ÚST)


Zloba. Touha ovládat někoho nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity.


Věřím v běh života. Snadno si říkám o to, co chci. Život mne podporuje.

TROMBÓZA


Pocit osamělosti a strachu. pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu.


Splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Všechno je v pořádku.

TRUDOVITOST


viz AKNÉ

TUBERKULÓZA


Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si tak klidný svět plný radosti.

TUK


Představuje ochranu. Přecitlivělost.


Ochraňuje mne Boží láska. jsem vždy v bezpečí.

UCPANÉ PÓRY


Pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám rád lidi a oni mají rádi mne.

ÚNAVA


Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám.


Jsem plný energie a nadšení ze života.

URETERITIDA a URETRITIDA


Vztek, většinou na opačné pohlaví nebo na partnera. Obviňování ostatních.


Zbavuji se návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Jsem ochoten se změnit. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

ÚSTA


Představují přijímání výživy a nových myšlenek.


Jsem živ z lásky.

- POTÍŽE


zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky.


Vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.

UŠI


Představují schopnost slyšet.


Naslouchám s láskou.

UŠNÍ BOLESTI


Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů.


Obklopuje mne harmonie. S láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Jsem středem lásky.

ÚZKOST


Nedůvěra v přirozený běh života.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím v běh života. Jsem v bezpečí.

VAJČNÍKY


Představují stvoření i tvořivost.


Jsem vyvážená ve své tvořivosti.

VARLATA


Představují mužský princip.


Je bezpečné být mužem.

VITILIGO


Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství.


jsem v samém středu života. jsem spojen s láskou.

VOLE


viz STRUMA

VROZENÉ VADY


Karmické. Zvolili jste si takto přijít na svět. Rodiče si vybíráme sami.


Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Jsem usmířený s tím, kde jsem.

VŘEDY (ŽALUDEČNÍ A DVANÁCTNÍKOVÉ)


Strach. Silné přesvědčení, za nic nestojíte. Co vás užírá?


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířený. Jsem klidný. Všechno je v pořádku.

VULVA


Představuje zranitelnost a citlivost.


Je bezpečné být zranitelný a citlivý.

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ


Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života.


Jsem v bezpečí. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Věřím životu.

VYRÁŽKA (EXANTÉM)


Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jsem usmířen s během života.

VÝRON


Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem.


Věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Jsem usmířený.

VÝTOK, BÍLÝ


Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera.


Všechny své zážitky si vytvářím sama. Jsem jedinou silou ve svém životě. Raduji se z toho, že jsem žena. jsem svobodná.

VZTEKLINA


Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí.


Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.

ZÁCPA


Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost.


Zbavuji se starého a to, co přichází, je nové, svěží a plné života. nechávám život proudit celou svou bytostí.

ZÁDA


viz PÁTEŘ

ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE


Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení.


Zbavuji se veškerého strachu. Věřím v běh života. Vím, že život je tu pro mne. S láskou stojím rovně a vzpřímeně.

ZÁNĚT (všeobecně)


Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě.


Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Mám mysl je pokojná,klidná a vyvážená.

Z. JATER


Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vzteku.


Mám mysl je čistá a svobodná. Zbavuji se minulosti a vítám vše nové. Všechno je v pořádku.

Z. KLOUBŮ


Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, zášť.


jsem láska. Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. S láskou se dívám na své okolí.

Z. KOSTNÍ DŘENĚ


Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje.


Věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Jsem v bezpečí.

Z. KYČELNÍKU


Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Snažím se ze všech sil. Jsem dokonalý. Jsem usmířený.

Z. LEDVIN


Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch.


V mém životě se dějí jen správné věci. Zbavuji se starého a vítám nové. Všechno je v pořádku.

Z. MANDLÍ


viz ANGÍNA

Z. OČNÍ ROHOVKY


Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte.


Dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je všechno v pořádku.

Z. POCHVY


Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sama sebe.


Mám se ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. raduji se ze své sexuality.

Z. SEDACÍHO NERVU


viz ISCHIAS

Z. SLEPÉHO STŘEVA


Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra.


Jsem v bezpečí. Uvolňuji se a nechávám život radostně plynout.

Z. SLINIVKY


Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.

Z. SPOJIVEK


Zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám.


Hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.

Z. SPOJIVEK, INFEKČNÍ


Zloba a frustrace. Odmítání vidět.


Zbavuji se potřeby mít za každých okolností pravdu. jsem usmířený. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.

Z. TLUSTÉHO STŘEVA


Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti.


Mám se rád a jsem se sebou spokojený. Vytvářím si svou vlastní radost. Jsem rozhodnut být úspěšný.

Z. ŽIL


Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlastní omezení.


Dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Jsem usmířený se životem.

ZÁPAL PLIC


Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se hojily.


Spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a Inteligencí života. Tento okamžik je nový.

ZÁPĚSTÍ


Představuje pohyb a uvolněnost.


Všechny své životní zkušenosti zvládám snadno, s láskou a moudrostí.

ZÁVRAŤ


přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na něco nebo na někoho.


Jsem hluboce soustředěný. Jsem vyvážený a usmířený. Je bezpečné žít a radovat se.

ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA


viz SKLERODERMIE

ZDUŘENÍ


Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující, bolestné myšlenky.


Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.

ZIMNICE


Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu „Nechte mě na pokoji“.


Jsem vždy v bezpečí. Jsem obklopen láskou. Chrání mne. Všechno je v pořádku.

ZLOMENINY


viz KOSTI

ZTRÁTA PAMĚTI


Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva.


Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.

ZTRÁTA ROVNOVÁHY


Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost.


Bezpečně nacházím svůj střed. Přijímám dokonalost svého života. Všechno je v pořádku.

ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU


viz OTLAKY

ZTUHNUTÍ ŠÍJE


Neústupná paličatost.


Je bezpečné znát názory ostatních.

ZUBY


Představují rozhodnutí.

ZUBNÍ POTÍŽE


Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí.


Rozhoduji se na základě principů pravdy. Cítím se bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.

ZUBY MOUDROSTI, TĚŽKÉ PROŘEZÁVÁNÍ


Nedostatečný mentální prostor pro vytvoření pevného základu.


Otevírám své vědomí rozmachu života. Mám dost prostor na to, abych mohl růst a měnit se.

ŽALUDEK


Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky.


Snadno a přirozeně zažívám život.

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE


Hrůza. Strach z nového. neschopnost asimilovat nové.


Život mi dělá dobře. Každým okamžikem asimiluji všechno, co je nové. Všechno je v pořádku.

ŽENSKÉ NEMOCI


Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu.


Raduji se ze svého ženství. jsem ráda, že jsem žena. Mám ráda své tělo.

ŽÍLY


Rozvádějí radost ze života.


naplňuje mě radost. proudí mnou s každým úderem srdce.

ŽLÁZY (viz též ENDOKRINNÍ POTÍŽE)


Představují iniciativu a aktivitu.


Jsem tvůrčí silou ve svém světě.

ŽLOUTENKA


Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost.


Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.

ŽLUČOVÉ KAMENY


zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha.


S radostí se zbavuji minulosti. Život je příjemný. Je mi sladce.

ŽRAVOST


viz NECHUTENSTVÍ


11 views

Recent Posts

See All

©2018 by Za-SVETlem. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now